PingGۑC34%
ȸV10e

[2019.09.23] o
PingWѻYt34%C

iMTjbhfتjIPOA@äӨ`nPing Identity Holding Corp.WPWѲɴTۡAOon󤽥qwgWL10ȪeC

buB(Uber)BLyftW{hzIUAPingWP|WYt34% A20.07AӰѲP19.31C

qu]ȩxRaj DaniMarketWatchRuڭ̻{oO_IӫDICv

`bPingA@ɤW@dz̤jqѭnOwAȡAȤ]Az(Thomson Reuters Corp)A OIqBlue Cross Blue Shield of TennesseeCӰѲPTߩw15AbIPOX1250UѡAұo1.875C

bIPOAPingob~ѥ7,760UѡA䥫ȹF11.6C

Raj DaniAPingb]I100qȤ]A12̤jȦA7jsӤ5aAHΤ@aDnŤqC]XALizSȤWrCPingȤᤤWL25aq~g`ʦJWL100UC

PingWťIPOpAo17~vqb2016~H6QX⵹pHѥqVista Equity PartnersAVistaFDOUIΥvK(Robert Smith)C

PingWڡARenaissance IPO ETF (IPO)Lh3ӤU^5.6%Aд500ƦP2.9%C

hg٭nD
Thomas Cook̫@׭˳
iMTjڸzAy̦ѵPȹCqThomas CookP餴bPUڤMŨHӡAƱ殾ϸӶJ]x~CƷ|Ny߷|A... Ա
̪񥫳}lX{@ӷs[IRg٨C]ysy~iਣ^ɡAʸgzƦ۱q2018~4HӭWɡAէQӮi~WɡAXg_... Ա
MasterCard禬s8ul
iMTjOjlPʡA@ɲĤGjIBzӸUƹFd]MasterCard^ѻ~w46%Aд500Pɬ20%C... Ա
ȡRȰyۤvuUPSv
iMTjȰbyۤvuҤMv]carbon neutral^efAPUPSMlFAȡ]U.S. Postal Servi... Ա

P vҦ P o
Copyright © 2019 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Toronto Chinese Newspaper

1355 Huntingwood Drive, Scarborough, Ontario, Canada M1S 3J1 | Tel.: (416) 321-0088 | Fax: (416) 321-9663 | Advertising Hotline Tel: (416) 673-8250