• 2018.03.07
    PT

XxԹҼY 32HJ

[2018.03.07] o

Xùx@[26WȤ6WAn-26xBAPG(6)ԧQȾFuԶȪӪŭxa(Hmeimim airbase)ɵoͷN~AY]DH~500̤@BaAWҦH`C

XxnƵoXùɶQ3(ɶQ8)ABƾܷN~XG١AլdƬG]C

(XD)

hڭnD
ڰYO kx
iMTjW멳DCzơAPObȮɶAЯǦ{ǧƺ]Nashville^kڲ]Megan Barry^ť¾A... Ա
kgvklP11֤koͩYץ޵o|Q׫AFʥL]Marlene Schiappa^ťAFMwN{w@... Ա
HyŧڬwuPv Q^FnFy
iMTjڬwbDuF賥~ ]Beast from the East^v٪BQȧNΫIŧAϳ\hڬwa6~ӪŶ^... Ա
\Hκ~
iMTj[{s\qQP_A޶ifHuzBzHuFlippyvAbpбMBzκ~ת¾u@AӾHѡuMi... Ա
DwAҵo{uJJv
iMTjǤHbJɷ|JuJvpAMӿDw{boX{1}_uJJvANoJ~߭}AحFJ~AM٦t... Ա

P vҦ P o
Copyright © 2016 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992